USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e facerlle máis cómoda a navigación na nosa páxina web. Se ignora esta mensaxe, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información sobre as nosas cookies e como desactivalas, na nosa política de cookies.

Odoo

¿Que é Odoo?

O doo é o ERP (sistema de xestión empresarial) de código aberto máis estendido do mundo, e cubre as necesidades das áreas de CRM, vendas, compras, almacén (SXA), produción (MRP, PLM), proxectos, contabilidade, RRHH e TPV, entre moitas outras.

¿Por que elixir Odoo?

Aplicacións principais

Xestión de iniciativas e oportunidades.
Planificación de reunións e chamadas.
Creación de campañas de marketing.
Estatísticas das actividades de venda.
Creación de orzamentos e pedidos.
Tarifas de cliente.
Informes de vendas.
Creación de solicitudes de compra e pedidos.
Tarifas por proveedor.
Informes de compras.
Planificación de recepcións e envíos.
Valoración do inventario.
Regras de stock mínimo.
Trazabilidade completa.
Programación e control da produción.
Xestión de materiais e recursos.
Xestión de rutas e operacións.
Informes de costes e ingresos.
Xestión de proxectos e as túas tarefas.
Fitos e camiño crítico.
Informes de rentabilidade por proxecto.
Rexistro de facturas.
Xestión de cobros e pagos e conciliación bancaria.
Totalmente adaptado ao PGCE 2008.
Integración co SII.
Cálculo e presentación dos modelos da AEAT.
Contabilidade analítica e de costes.
Ficha de empregado.
Rexistro de asistencia.
Xestión de ausencias e vacacións.
Organización de procesos de selección.
Rexistro de gastos por empregado.
Compatibilidade con calquera hardware.
Posibilidade de traballar con ou sen conexión a Internet.
Múltiples sesións.

Tecnoloxías e ferramentas

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos e facerlle máis cómoda a navigación na nosa páxina web. Se ignora esta mensaxe, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información sobre as nosas cookies e como desactivalas, na nosa política de cookies.